– Siekti, kad privatūs miškų savininkai būtų tinkamai informuoti priimant sprendimus, susijusius su jų valdomais miškais;

– Stengtis, kad visus miškų ūkio darbus privačiuose miškuose atliktų tik patikimos ir kvalifikuotos įmonės;

– Kelti miško savininkų savivertės lygį, kad asociacijos nariai taptų sąmoningais ir pilnaverčiais savo turto valdytojais, aiškiai suvokiančiais miško vertę ir jo naudojimo galimybes.

Asociacija remiasi profesionalia ir ilgamete Lietuvos miškininkų patirtimi, naujausiomis žiniomis apie šalies miškų ūkį, bei užsienio privačių miškų organizacijų taikomais veiklos metodais.

Asociacija dalyvauja ministerijų, kitų tarnybų, nevyriausybinių organizacijų organizuojamuose posėdžiuose, seminaruose, pasitarimuose, kur atstovauja privačių miškų savininkų interesus, analizuoja ir sprendžia jiems aktualius klausimus, teikia racionalius, ekonomine logika grįstus pasiūlymus.