– Plėtoti darnų privatų miškų ūkį;

– Skleisti lietuviškas privataus miškų ūkio idėjas ir jų praktinį įgyvendinimą, remiantis geriausiais užsienio šalių pavyzdžiais;

– Padėti privatiems miškų savininkams ginti savo interesus, formuojant ekonomiškai stiprų ir nepriklausomą privatų miškų ūkį.

Su pagarba,

Giedrė Žygaitytė Šlevinskė, direktorė, susisiekite giedre@pmsa.lt