VOX POPULI

Ar bus tinkamai panaudotos lėšos keliams?

Pagal šiuo metu galiojantį LR miškų įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkinti Vyriausybės nustatyta tvarka privataus miško savininkams yra nustatomi privalomieji 5 procentų atskaitymai į valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką.

Be kita ko, šie atskaitymai įtraukiami į valstybės biudžeto pajamas ir naudojami bendrosioms miškų ūkio reikmėms finansuoti (miškų inventorizavimui, apskaitai, miškų miškotvarkos projektams rengti, bendrai, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, valstybinei miškų priešgaisrinei sistemai organizuoti ir išlaikyti, stichinių nelaimių padariniams ir masinių ligų bei kenkėjų židiniams likviduoti, miško mokslo ir projektavimo darbams, privačių miškų savininkams konsultuoti bei mokyti, privačių miškų savininkų organizacinėms struktūroms kurtis, miško kelių ir susijusių miško žemės sausinimo sistemų įrenginių priežiūrai ir taisymui (remontui), informacijai apie miškus viešinti ir panašiai.

Priiminėjant šią įstatymo nuostatą LR seimo nariai aiškino, kad pagrindinė galimai surenkamų lėšų iš privačių miškų savininkų panaudojimo kryptis bus kelių, einančių per privačių miškų sklypus, remontui ir priežiūrai.

Teiraujamės Jūsų nuomonės, ar manote, kad pagal naująją tvarką surenkamos lėšos bus tinkamai panaudojamos privačių miškų kelių priežiūrai?

KĄ GALVOJATE JŪS?

[poll id="19"]
[poll id="19" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!