VOX POPULI

Ar tinkamai finansuojamos institucijos?

07.07.16

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, dvi valstybinės miškų ūkio institucijos, Valstybinė miškų tarnyba prie LR aplinkos ministerijos ir Generalinė miškų urėdiją prie LR aplinkos ministerijos yra finansuojamos pagal LR aplinkos ministro įsakymu tvirtinamą Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą.

Pagal šią programą šiais metais šioms institucijoms išlaikyti skiriama 4,4 milijono eurų. Privačių miškų savininkų, tiek fizinių, tiek juridinių asmenų šiai programai sumokamų 5% suma per metus yra apie 2,5 milijono eurų, dar kelis kartus daugiau lėšų tiesiai į valstybės biudžetą privatūs miškų savininkai sumoka mokėdami 15% Gyventojų pajamų mokestį.

Primename, kad Generalinė miškų urėdija yra įstaiga, kuri užsiima išimtinai valstybinių miškų įmonių miškų urėdijų veiklos koordinavimu, o Valstybinė miškų tarnyba užsiima miškų ūkinės veiklos kontrole.

Klausiame, ar tinkamai finansuojamos valstybinės miškų institucijos miško savininkų sąskaita?

TAVO NUOMONĖ SVARBI

[poll id="37"]
[poll id="37" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!