VOX POPULI

Dar labiau riboti ūkinę veiklą miškuose?

26.10.18

LR aplinkos ministro K. Navicko iniciatyva kuriami nauji teisės aktai, dar labiau suvaržantys ūkininkavimą miškuose: uždraudžiami pagrindiniai miško kirtimai draustinių bei rekeaciniuose miškuose (II miškų grupė), apsauginiuose miškuose (III gr.) ketinama drausti plynuosius miško kirtimus, išskyrus būtinus miškui atkurti atskirus atvejus, regioninių parkų ūkinės paskirties (IV gr.) miškuose nuo 8 ha iki 3 ha sumažinti plynųjų kirtimų plotą. Visi miško kirtimai ir medienos ištraukimas iš jų būtų draudžiami nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio d., išskyrus labai pažeistų medžių, kol juose neapsigyveno pavojingi kenkėjai, kirtimus, buveinių apsaugai svarbiose teritorijose (BAST) ir vietovėse, atitinkančiose BAST atrankos kriterijus, esančiuose EB svarbos miško buveinių plotuose nepriklausomai nuo faktinės miškų grupės (t.y. net ir apsaugos statuso neturinčiuose miškuose) turėtų būti taikomi IIA miško grupei siūlomi nustatyti apribojimai.

LR Seimo narys L. Balsys irgi yra užregistravęs Miškų įstatymo pataisas, kuriomis norima uždrausti plynuosius ir atvejinius miško kirtimus valstybiniuose ir privačiuose miškuose. Draudimai galiotų ne tik saugomose teritorijose, jie galiotų visoje miškų ūkio paskirties žemėje. Ne tik II ir III grupės miškuose, bet ir IV grupės, t.y. ūkiniuose miškuose, kuriuose yra vienokia ar kitokia saugoma teritorija. Tokių, naujais ūkinės veiklos ribojimų sulaukti galinčių medynų mūsų šalyje, oficialiais skaičiais vadovaujantis, esančių regioniniuose parkuose (125700 ha), biosferos rezervatuose ir poligonuose (73600 ha), Natura 2000, PAST ir BAST teritorijose (359000 ha), priskaičiuojama per 660 000 ha. Tai daugiau nei trečdalis visų miškų.

Pastebėsime, kad abiejų politikų iniciatyvos neparemtos jokiomis analizėmis ar poveikio aplinkai tyrimais.

Tad klausiame, ar pritariate naujų, papildomų ūkinės veiklos ribojimų įvedimui miškuose?

PAREIKŠK SAVO NUOMONĘ

[poll id="45"]
[poll id="45" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!