VOX POPULI

Kokie buvo 2015 metai?

05.01.16

2015 metai privačiam miškų ūkiui įsimins kaip metai, kurie atnešė žemas medienos kainas, papildomus mokesčius, daug lietaus, bet neatnešė  sutvarkytų ar bent jau pradėtų tvarkyti miško kelių, kaip kad ne kartą viešai yra žadėjęs LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas A.Salamakinas ir kiti šio komiteto nariai.

Praėję metai pasižymėjo ir kaip metai, per kuriuos buvo pakeista visa eilė teisės aktų, nuo kurių priklauso kasdienė privataus miškų ūkio veikla – Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai, Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatai, Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašas, Miško kirtimų taisyklės, Vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklės, Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašas, Leidimų važiuoti valstybinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos aprašas, „Pirmo ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklės, Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės, Lankymosi miške taisyklės, Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kvito privalomųjų rekvizitų, šio kvito blanko formos ir jo pildymo tvarkos aprašas, Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos administravimo aprašas, Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa ir Kaimo plėtros plano 2007-2013 m. programa.

Klausiame Jūsų, kaip vertinate praėjusius metus?

KAIP VERTINTI?

[poll id="31"]
[poll id="31" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!