VOX POPULI

Duomenų rinkimas žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuose

06.01.17

Ratifikavusi Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą mūsų šalis įsipareigojo kasmet teikti ataskaitą apie visų šalyje išmetamų ir absorbentais pašalinamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį. Šiuo metu, atsižvelgdama į vis griežtėjančius ŠESD kiekio apskaitos ir prognozių rengimo reikalavimus, Lietuva kartu su Norvegija pradėjo tobulinti išmetamų ŠESD kiekio apskaitos ataskaitos kokybės užtikrinimo/kokybės kontrolės tvarkos parengimo, dokumentavimo ir archyvavimo sistemą, su tikslu iš esmės pagerinti duomenų surinkimą žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės (angl. LULUCF) sektoriuose.

Pagal šią apskaitą kasmet teikiami duomenys iš žemės naudojimo, žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektorių. Vien pastarajame sektoriuje Valstybinė miškų tarnyba teikia duomenis apie pokyčius miškų ūkio veikloje, numiškinime ir miškų atsodinime/įveisime, o tai reiškia, kad bet kokia veikla miškuose turės įtakos galimiems politiniams sprendimams dėl miškų ūkio veiklos ateityje.

Šįkart Jūsų klausiame, ar teko girdėti apie procesą, kodiniu pavadinimu LULUCF?

PASAKYK

[poll id="41"]
[poll id="41" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!