VOX POPULI

Ar leisti dalinti miško sklypus į smulkesnes nei 5 ha valdas?

Pagal šiuo metu galiojantį LR Miškų įstatymą, privati miško valda ar privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė neskaidomos į dalis, jeigu privati miško valda ar privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančios miško žemės plotas yra arba tampa mažesnis kaip 5 hektarai, išskyrus atvejus, kai padalijama bendraturčių valdoma privati miško valda ar privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė, jeigu šie sklypai buvo suformuoti atkuriant nuosavybės teises asmenims bendrosios nuosavybės teise pagal įstatymus, reglamentuojančius piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimą.

Šiuo atveju privati miško valda ar privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė gali būti padalyta į ne daugiau dalių, negu nurodyta sprendime dėl nuosavybės teisių atkūrimo.

Dažnas miško savininkas ar savininkė yra patyręs, kaip sudėtinga kartais yra bendrauti su bendrasavininkais, jei kuris nors neturi teisinės galimybės parduoti savo turto, t.y. atidalinti miško sklypo.

Jūsų klausiame, ar pritariate nuomonei, kad reikia leisti dalinti miško sklypus į smulkesnes nei 5 ha valdas, nepriklausomai nuo valdos dydžio?

LEISTI SKAIDYTI MIŠKO VALDAS?

[poll id="3"]
[poll id="3" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!