VOX POPULI

Ar pakanka Lietuvoje miškų?

Žinoma, kad miškas yra vienas pagrindinių Lietuvos gamtos turtų, tarnaujantis valstybės ir piliečių gerovei, saugantis kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę. Miškas ne tik teikia medieną ir kitus miško produktus, bet ir yra esminis ekologinės pusiausvyros faktorius, sudarydamas daugelio gyvūnijos ir augmenijos rūšių buveines, stabdydamas dirvos eroziją, absorbuodamas anglies dvideginį bei grynindamas orą, saugodamas gruntinius ir paviršinius vandenis, suteikdamas galimybę miesto ir kaimo gyventojams poilsiauti.

Kaip skelbia leidinys “Lietuvos miškų statistika”, 2014 m. sausio 1 d. miško žemės plotas buvo 2177 tūkst. ha ir užėmė 33,3 % šalies teritorijos. Nuo 2003 m. sausio 1 d. miško žemės plotas padidėjo 131 tūkst. ha, o šalies miškingumas – 2,0 %. Lietuvos miškuose 2014 m. sausio 1 d. duomenimis didžiausią plotą užėmė spygliuočių medynai – 56,1 %, o lapuočių medynai – 40,3% visų miškų.

Nacionalinės miškų inventorizacijos duomenimis nuo 2003 m. bendras medienos tūris išaugo nuo 453,4 mln. m3 iki 521,3 mln. m3. Didžiaužsias medienos tūris sukauptas pušynuose – 216 mln. m3. Nuo 2003 m. šiuose medynuose medienos tūris išaugo 36,0 mln. m3. Per šį laiką tūris eglynuose nuo 75,8 mln. m3 išaugo iki 85,9 mln. m3.

Vidutinis medienos tūris visuose miškuose nuo 226 m3/ha 2003 m. padidėjo iki 249 m3/ha 2014 m. III-IV miškų grupių brandžiuose medynuose sukauptas medienos tūris per vienuolika metų nuo 109,9 mln. m3 išaugo iki 139,9 mln. m3. Einamasis metinis medienos tūrio prieaugis visuose medynuose nuo 16,0 mln. m3 išaugo iki 18,2 mln. m3 ir sudaro 8,7 m3/ha. Vienam gyventojui tenkantis tūris padidėjo iki 177 m3.

2014 m. sausio 1 d. miško žemės plotai, priklausantys I miškų grupei (rezervatiniai miškai), sudarė 26,3 tūkst. ha (1,2%), II miškų grupei (specialios paskirties miškai) – 266,5 tūkst. ha (12,3%), III miškų grupei (apsauginiai miškai) – 331,3 tūkst. ha (15,2%), IV miškų grupei (ūkiniai miškai) – 1552,6 tūkst. ha (71,3%).

Statistikai aiškiai rodant apie miškų išteklių gausėjimą, šį kartą Jūsų klausiame, o kaip Jūs galvojate, ar pakanka Lietuvoje miškų?

Išsakyk savo nuomonę

[poll id="24"]
[poll id="24" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!