VOX POPULI

Ar žinote apie miškų sertifikavimą?

10.05.16

Teko girdėti gana mitinius žodžius “miško sertifikavimas”. Ar žinote, ką jie reiškia? Miško sertifikavimas paprastai yra suprantamas kaip procesas, kurio metu užtikrinamas miško atitikimas iškeltiems miškų ūkio standartams. Iš tokių miškų paprastai gaunama sertifikuota mediena ir jos gaminiai. Miškų sertifikatai parodo tvarią miškotvarką, iki minimumo sumažinus neteisėtus miško kirtimus, miškų bei biologinės įvairovės nykimą, padidintą socialinę miško savininko atsakomybę, užtikrina ilgalaikę iš miško gaunamą ekonominę naudą. Taip pat patenkina galutinių vartotojų, norinčių įsigyti žinomos kilmės medienos gaminius, poreikius. Tokia sertifikuota mediena ir jos gaminiai (pakuotė, popierius, baldai ir pan.) paprastai žymimi specialiais ženklais.

Miškai sertifikuojami savininkui pateikus prašymą sertifikavimą vykdančiai organizacijai. Ši, atlikus pirminį patikrinimą, informuoja, kokie aptikti neatitikimai su keliamais reikalavimais. Juos ištaisius, vykdomas pagrindinis patikrinimas ir paruošiama ataskaita. Ją, siekiant sumažinti korupciją, nagrinėja atskirai veikiantis komitetas, priimantis galutinį sprendimą dėl akreditacijos. Jeigu sertifikatas suteikiamas, vykdomi reguliarūs patikrinimai, siekiant įsitikinti, jog laikomasi iškeltų standartų.

Iki 1997 metų Forest Stewardship Council (FSC)) išliko vienintelė veikianti tvarios miškotvarkos sertifikavimo sistema, tuomet Europoje buvo įkurta Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC)), apimanti mažesnes, regionines, sertifikavimo sistemas.

Klausiame Jūsų, ar teko girdėti apie sertifikuotus miškus ir jų teikiamus privalumus?

Pasakyk!

[poll id="35"]
[poll id="35" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!