VOX POPULI

Lankymosi miške ribojimas?

Pagal LR miškų įstatymo nuostatas, visi piliečiai turi teisę laisvai lankytis tiek privačiuose, tiek valstybiniuose miškuose, išskyrus rezervatų ir specialios paskirties objektų (pasienio zonos, kariniai objektai ir kt.) miškus ir miškus, kuriuose tai apriboja kiti įstatymai.

Savivaldybių vykdomosios institucijos, kai yra svarbių priežasčių (didelis miško gaisrų pavojus, miško kirtimai, specializuoto ūkio plotai, saugomi objektai, būtinumas išsaugoti miško išteklius, miško verslai ir pan.), gali visuose miškuose uždrausti ar apriboti fizinių asmenų lankymąsi bei vaistažolių, grybų, uogų ir kitų miško išteklių naudojimą. Pastebėta, kad nuo didelio lankytojų skaičiaus gali rimtai nukentėti miško ekosistema, ypač tuomet, kai gamtoje elgiamasi neapdairiai, neatsakingai, ji netausojama.

Primename, kad įvažiuoti į mišką ir važinėti po jį galima tik keliais. Statyti autotransporto priemones miškuose leidžiama tik tam tikslui skirtose aikštelėse ir šalikelėse. Poilsiautojams pasiruošti kurą laužavietėms leidžiama tik pasirenkant nelikvidinių šakų, žabų, kitos nelikvidinės medienos, taip pat atpjovų ir kitų atliekų, likusių baigtose eksploatuoti kirtavietėse.

Miškai nukenčia ir nuo miško lankytojų, kurie nepakankamai atsižvelgia į atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Skaudu pripažinti, kad gyventojai pagailėdami kelių litų už atliekų surinkimą verčia jas į pirmą pasitaikiusį miškelį. Tokiu būdu niokojama gamta tampa nepatraukli, o atliekų surinkimo problema gula ant miško savininkų ir valdytojų pečių.

Jūsų klausiame, ar derėtų suteikti privatiems miško savininkams daugiau teisių riboti miško lankymą?

Lankymasis miške

[poll id="5"]
[poll id="5" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!