VOX POPULI

Vyriausybės planai

01.12.17

Dabartinė, 17-oji Vyriausybė savo programoje ir jos įgyvendinimo priemonių plane yra numačiusi keletą su privačiu miškų ūkiu susijusių priemonių, kurias ketina įgyvendinti per savo kadenciją. Joje, be kitų priemonių, numatyta, kad bus tobulinama miškininkystę ir miškotvarką reglamentuojanti teisinė bazė, administracinės naštos mažinimas, dubliuojančių funkcijų ir veiklų miškų sistemoje panaikinimas, savaime apželiančių ir naujai įveistų miškų plotų pripažinimo miškais ir miško žemės paskirties keitimo tvarkos tikslinimas, privačių miško valdų konsolidavimas, privačių miško savininkų kooperavimosi ir asocijavimosi skatinimas, viešųjų interesų atstovavimo valstybinių miškų įmonėse stiprinimas, daugiau teisių medžioklės klausimais suteikimas žemės ir miškų savininkams, tiesioginių ES išmokų miškų savininkams už miško priežiūrą ar reglamentuotą naudojimą įteisinimas, darbo vietų miškininkystėje ir medienos pramonėje išsaugojimas ir skatinimas ir atskaitymų pagal Miškų įstatymą ir bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo sistemos tobulinimas, siekiant nustatyti, kad atskaitymai skaičiuojami ne nuo pajamų už parduotą medieną (5% panaikinimas), o nuo miško vertės (miško žemės mokesčio įvedimas).

Šįkart klausiame Jūsų, kurie iš išvardintų Vyriausybės planų Jums atrodo yra būtini įgyvendinti?

Su visa programa galima susipažinti čia:

Su programos įgyvendinimo planu galima susipažinti čia:

KĄ GALVOJI?

[poll id="43"]
[poll id="43" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!