VOX POPULI

Kelintais metais atkuriate mišką?

Šiuo metu vykstant intensyviems kasmetiniams pavasariniams miškų atkūrimo darbams, aktualus klausimas yra – kada gi miškų savininkai pasirenka atkurti kirtavietes. Primename, kad miškų atkūrimas – tai miško žėlimas (miško atsikūrimas be žmogaus pagalbos arba taikant miško žėlimą skatinančias priemones) ar miško želdinimas (miško atkūrimas sėjant miško medžių ir krūmų sėklas arba sodinant iš jų išaugintus sodmenis) sklypuose, kuriuose prieš tai miškas augo.

Miškai gali būti atkuriami šiais būdais: želdinant; paliekant sklypą atželti mišku; derinant želdinimą su žėlimu. Parenkant miškų atkūrimo būdą ir tikslines medžių rūšis atsižvelgiama į sekančius veiksnius: miškų funkcinę paskirtį (miškų grupę); dirvožemio sąlygas; prieš tai augusio medyno selekcinę vertę; tikslinių medžių rūšių savaiminukų kiekį bei gyvybingumą; galimus ligų ir miško kenkėjų pažeidimus; ekonomines sąlygas.

Teisės aktai Lietuvoj numato, kad po miško kirtimo miškas atkurtas privalo būti per tris metus.

Taigi, pasidalinkite savo praktika, kelintus metus renkatės miškų atkūrimui?

PASIDALINK PATIRTIMI

[poll id="22"]
[poll id="22" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!