VOX POPULI

Esminės problemos

05.02.16

Miškų ūkio konsultacinė taryba, kuri veikia kaip patarėjas LR aplinkos ministrui esminiais miškų ūkio politikos formavimo klausimais ir kurios sudėtyje yra atstovai iš LR aplinkos ministerijos Miškų departamento, Valstybinės miškų tarnybos, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos, Generalinės miškų urėdijos, Valstybinio miškotvarkos instituto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto, A. Stulginskio universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos, Privačių miškų savininkų asociacijos, Lietuvos miško savininkų asociacijos, Lietuvos miškininkų sąjungos, Asociacijos “Lietuvos mediena”, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos “Litbioma”, Vakarų Lietuvos medienos perdirbėjų ir eksportuotojų asociacijos, Lietuvos miško ir miško pramonės darbuotojų profesinių sąjungų federacijos, Nevyriausybinių aplinkosauginių organizacijų koalicijos, ankstyvą pavasarį ketina svarstyti keletą klausimų, kurie susiję su privačiu miškų ūkiu:

Miškingumo didinimas, naujų ūkininkavimo formų paieška, rezervuotų nuosavybės teisių atkūrimui miškų įtraukimas į ūkinę veiklą, miškotvarkos tobulinimas ir ugdomųjų miško kirtimų didinimas.

Klausiame Jūsų, ar manote, kurie iš šių klausimų yra patys svarbiausi. Prašome nurodyti klausimyne, gal yra ir kitų esminių problemų?

TAVO NUOMONĖ ĮDOMI

[poll id="32"]
[poll id="32" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!