VOX POPULI

Ar leisti laisviau statyti pastatus miškuose?

Pagal dabar galiojantį LR Miškų įstatymą ir kitus teisės aktus gyvenamųjų pastatų statyba miško valdose negalima. Tačiau tas pats Miškų įstatymas sako, kad miško žemę paversti kitomis naudmenomis (o tai reiškia, kad leidžiama ir pastatų, tame tarpe ir gyvenamųjų, statyba) leidžiama tik išimtiniais atvejais: valstybinės svarbos objektams įrengti; inžinerinės infrastruktūros teritorijoms, apimančioms komunikacinius koridorius, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti; visuomeninės paskirties ir bendrojo viešojo naudojimo teritorijoms formuoti; naudingųjų iškasenų eksploatavimo teritorijoms formuoti, kai toje pačioje savivaldybėje nėra galimybės eksploatuoti šias iškasenas ne miško žemėje, Vyriausybės nustatyta tvarka; krašto apsaugos teritorijoms, skirtoms valstybės sienos apsaugai ir specialiems krašto apsaugos tikslams, formuoti; atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijoms, formuoti kai nėra galimybės formuoti tokias teritorijas ne miško žemėje; buvusioms sodyboms atstatyti privačioje miško žemėje, kai šių sodybų buvimo juridinis faktas nustatytas vadovaujantis Civilinio proceso kodeksu pagal archyvinius dokumentus.

Be to, vykdyti   statybą  privačioje miškų  ūkio paskirties  žemėje leidžiama tik pagal parengtus  detaliuosius planus šių miškų savininkams, ir tik tuomet, kai tokių pastatų reikia miškų ūkio veiklai organizuoti. Miškų  ūkio paskirties žemėje esančiose  sodybvietėse  galima  statyti  naujus  gyvenamuosius (vietoj buvusiųjų),  taip pat rekonstruoti esamus gyvenamuosius namus ir statyti reikiamus ūkinius pastatus. Primename, kad miško valdos sklypuose, statybą galima  pradėti tik  pagal nustatytąja tvarka parengtus projektus ir gavus atitinkamus leidimus.

Jūsų klausiame, ar derėtų leisti laisviau statyti gyvenamuosius pastatus nuosavybės teise priklausančiuose miško valdose?

TAVO NUOMONĖ SVARBI

[poll id="9"]
[poll id="9" type="result"]

KITOS TEMOS

Susisiekite, rašykite mums!

Tapkite asociacijos nariu!

Atnaujinkite narystę!

Praneškite apie pažeidimą!